Fondi raamatugrandi eesmärk on toetada humanitaar- või ühiskonnateaduste valdkonnas tehtud teadusuuringu tulemuste vormistamist eestikeelse monograafiana. 

Postimehe raamatugrandi eeskiri

Postimehe fondi raamatugrandi hoidjad ja teemad:

2022:

Üllar Peterson „Eesti ja selle naabrid al-Idrisi „Rogeri raamatus““

Irina Külmoja „Eesti vanausuliste rahvakultuuri leksikon I“

Janika Kronberg „Karl Ast-Rumor ja tema aeg“

2021:

Aivar Põldvee „Bengt Gottfried Forselius“

Tõnno Jonuks „Eesti muinas usundid“

Kaire Põder „Kas Eesti PISA on viltu?“