Arendame

Postimees Ajakirjanduskool

Järgmine kursus alustab
oktoobris 2023

Ajakirjanduskoolis õppimise tulemusena omandab õppija oskused kirjutada ajakirjanduslikke tekste olulisemates ajakirjanduslikes žanrides ning teab, kuidas töötab ajakirjandusorganisatsioon ja on kursis ajakirjanduseetikaga.

Vaata lähemalt

Toetame

Stipendiumid

Fond annab välja stipendiume ajakirjandusüliõpilastele erialaste teadmiste ja oskuste omandamiseks, võimete arendamiseks ning loomingulise tegevuse soodustamiseks.

Vaata lähemalt

Noor-Eestiteadusgrant

Grandiprogramm rahastab humanitaar- ja ühiskonnateaduslikke uuringuid, mis aitavad kaasa eesti rahvuse, keele ja kultuuri kestlikkusele.

Vaata lähemalt

Postimeheraamatugrant

Eesmärk toetada humanitaar- või ühiskonnateaduste valdkonnas tehtud teadusuuringu tulemuste vormistamist eestikeelse monograafiana.

Vaata lähemalt

Tunnustame

Jaan Tõnissonimeediaauhinnad

Fond korraldab Jaan Tõnissoni meediaauhindade valimist. Meediaauhindade eesmärk on Jaan Tõnissoni kui Postimehe peatoimetaja ja Eesti ühe silmapaistvama riigimehe elutöö väärtustamine ning tänapäevaste mõtlejate ja arvamusliidrite ergutamine ning ajakirjandusvaldkonna töötajate tunnustamine.

Vaata lähemalt

Jaan Tõnissonimeediaauhinnad

2023. a veebruaris anti välja Jaan Tõnissoni meediaauhinnad kokku 21 kategoorias.
2. veebruaril 2023 kuulutati välja Jaan Tõnissoni meediaauhindade 18 valdkondliku kategooria laureaadid.
7. veebruaril 2023 kuulutati Postimehe arvamusliidrite lõunal välja Aasta noor ajakirjanik, Jaan Tõnissoni ajakirjandupreemia ja Aasta arvamusliider.

Meediaahindade auhinnafond on üle 60 000 euro.

Vaata lähemalt

Annetame

Postimehe Fond SA annetas eelmisel majandusaastal üle 1.6 miljonit eurot erinevate projetktide toetuseks. Fondi eesmärgiks on toetada eesti rahuvsteaduste ning ajakirjanikuharidust ja -haritust. Fond tegutseb avalikes huvides ja on heategevuslik.

Vaata lähemalt