Fondi Noor-Eesti teadusgrandi eesmärk on arendada ja mitmekesistada humanitaar- ja ühiskonnateaduslikke uuringuid, mis aitavad kaasa eesti rahvuse, keele ja kultuuri kestlikkusele ja mille uurimistulemused on potentsiaalselt tähenduslikud ja olulised Eesti ühiskonna enesetunnetuse arengule
21. sajandi globaliseerunud maailmas.


2023. aastal uusi Noor-Eesti grante välja ei anta. Selle arvelt on suurendatud uute raamatugrantide arvu.


Noor-Eesti teadusgrandi eeskiri

Juhend soovituse/hinnangu kirjutajale

Lühiteave Fondi Noor-Eesti grandiprogrammi kohta


Postimehe fondi Noor-Eesti teadusgrandi hoidjad ja teemad:

2022:

Andu Rämmer „Noorte eestivenelaste väärtused ja identiteet“

2021:

Ragnar Saage  „Eesti rauametallurgia kõrgaeg ja hääbumine 12.–14. sajandil“

Kaarina Rein „Tartu ülikooli esimesed teadustööd. Disputatsioon kui kirjandusžanr Academia Gustaviana ajal“

2020:

Martin Mölder „Arengud ja vastuolud Eesti poliitilisel maastikul 2011-2023 läbi tekstiliste suurandmete analüüsi“

Riina Rammo „Rõivastus ja enesemääratlus Eesti alal 11.–16. sajandil“

Terje Toomistu „Noored eestlased globaalses teaberingluses: elukohavalikud kasvavas diasporaas“