Fondi Noor-Eesti teadusgrandi eesmärk on arendada ja mitmekesistada humanitaar- ja ühiskonnateaduslikke uuringuid, mis aitavad kaasa eesti rahvuse, keele ja kultuuri kestlikkusele ja mille uurimistulemused on potentsiaalselt tähenduslikud ja olulised Eesti ühiskonna enesetunnetuse arengule
21. sajandi globaliseerunud maailmas.


Noor-Eesti teadusgrandi eeskiri

Juhend soovituse/hinnangu kirjutajale

Lühiteave Fondi Noor-Eesti grandiprogrammi kohta


Postimehe fondi Noor-Eesti teadusgrandi hoidjad ja teemad:

2022:

Andu Rämmer „Noorte eestivenelaste väärtused ja identiteet“

2021:

Ragnar Saage  „Eesti rauametallurgia kõrgaeg ja hääbumine 12.–14. sajandil“

Kaarina Rein „Tartu ülikooli esimesed teadustööd. Disputatsioon kui kirjandusžanr Academia Gustaviana ajal“

2020:

Martin Mölder „Arengud ja vastuolud Eesti poliitilisel maastikul 2011-2023 läbi tekstiliste suurandmete analüüsi“

Riina Rammo „Rõivastus ja enesemääratlus Eesti alal 11.–16. sajandil“

Terje Toomistu „Noored eestlased globaalses teaberingluses: elukohavalikud kasvavas diasporaas“