Postimehe Fond avaldab projekti „Eesti metsade alternatiivne hindamine“ (MAH) esialgsed koondandmed. Projekti algatamise peamiseks ajendiks on segadus, mis valitseb ametliku metsastatistika ümber.

Postimees on metsateemat pidanud tähtsaks ja oluliseks ning on aastate jooksul seda teemat põhjalikult käsitlenud, kuid põrganud alatihti probleemidele statistilise metsainventuuriga (SMI). SMI-d on aja jooksul palju kritiseeritud, kuid ammendavaid vastuseid kriitikale pole saadud ja selles olukorras on raske metsapoliitika üle argumenteeritult väidelda.

Alternatiivne hindamine pole kindlasti viimase instantsi absoluutne tõde ja MAH eesmärgiks pole vaielda metsahindamise erinevate metoodikate peensuste üle. Metsa pole võimalik kaaluda apteegikaaludega. Alternatiivse hindamise eesmärgiks on lihtsalt pakkuda avalikkusele teise metoodikaga tehtud ülevaadet meie metsade olemist ja iseloomust. MAH algandmed pärinevad metsaressursi arvestuse riiklikust registrist ning neid on täiendatud tänaspäevaste kaugseire vahendite abil. Hea tahtmise korral võiks MAH tulemustest abi olla ka metsapoliitiliste otsuste langetamisel.

Projekti lõpparuanne on alles koostamisel ja praegu saame avalikustada ainult metsa iseloomustavad koondandmed tabelite kujul, nii nagu meile on esitatud ka andmed viimase SMI kohta (2021).


Uuringu tulemused on koondatud raamatusse, mille esitlus toimus 15. septembril 2023.

Esitlust on võimalik vaatada SIIN

Raamat on kättesaadav raamatupoodides üle eesti ja digitaalselt SIIN. Arvamuslood Postimehes: