„Eesti metsade alternatiivne hindamine“

 

Eesti metsade alternatiivne hindamine (MAH) annab meie metsadest hoopis teistsuguse pildi kui ametlik metsastatistika. MAHi tulemused näitavad metsade suurt üleraiet viimastel aastakümnetel ning Eesti metsatööstusel kasutada oleva tooraine olulist vähenemist edaspidi. Metsade alternatiivse hindamise viis läbi metsakorralduse praktikutest ja Tartu Ülikooli loodusteadlastest koosnev meeskond, kes kasutas selleks riikliku metsaregistri andmeid ja kaasaegseid kaugseirevahendeid. Uuringu tulemused on koondatud raamatusse, mille esitlus toimub: 
15. septembril 2023 Tallinnas, Toompea komandandi majas (Toompea 1).9.30-10.00       Saabumine, registreerimine, hommikukohv

 

10.00-11.30      Avasõnad – esitluse moderaator, Akadeemia peatoimetaja Toomas Kiho                                 „Ülevaade Eesti metsade alternatiivsest hindamisest“ – projektimeeskonna juht                                   Lembit Maamets
                    „Metsadest Eestis – mida näeme kaugseire abil?“ – Tartu Ülikooli geoinformaatika                                   professor Evelyn Uuemaa
                    „Lageraied looduslikult õrnades ja inimasustusega kohtades“ – Tartu Ülikooli                                      looduskaitsebioloogia professor Asko Lõhmus
                    „Raievõimalused praegu ja tulevikus“ – erametsaomanik Rainer Kuuba

 

11.30-12.00     Kohvipaus

 

12.00-13.30     Paneeldiskussion „Kuidas peaks muutuma Eesti metsapoliitika?“ Lembit Maamets,                                Asko Lõhmus, Rainer Kuuba, Keskkonnaagentuuri metsaosakonna juhtivspetsialist                             Enn Pärt, Eestimaa Looduse Fondi juhatuse esimees Tarmo Tüür, Riigikontrolli audiitor                              Sigrid Pakri     Registeerimine raamatuesitlusele on lõppenud.

Esitlust on võimalik jälgida SIIN.