Jaan Tõnissoni Postimehe Fond annab välja stipendiume ajakirjandusüliõpilastele erialaste teadmiste ja oskuste omandamiseks, võimete arendamiseks ning loomingulise tegevuse soodustamiseks.

Fond on toetanud ajakirjandushariduse omandamist alates 2016. aastast. Stipendiume antakse välja üks kord kalendriaastas kuni viiele bakalaureuseõppes ja kuni kahele magistriõppes ajakirjanduseriala omandavale üliõpilasele. Välja on antud 30 bakalaureuseõppe ja 5 magistriõppe stipendiumi. 

Uudised