SA Jaan Tõnissoni Postimehe Fond on taas valmis toetama nii balalaureuse- kui ka magistriõppes osalevate ajakirjandustudengite haridusteed.

Jaan Tõnissoni Postimehe Fondi juhi Mart Raudsaare sõnul on Postimees alati toetanud head ajakirjandust. «Kuna meie jaoks on oluline, et kvaliteetne meedia areneks ka edaspidi, soovime panustada ajakirjanike järelkasvu ja koolitamisse,» lisas Raudsaar.

Bakalaureuseõppes stipendiumi maksmise eesmärk on toetada Eesti ülikoolis ajakirjanduse erialal õppivaid tudengeid hariduse omandamisel. Kandideerima on oodatud üliõpilased alates teisest nominaalõppeaastast. Fond maksab välja kuni viis 4000 euro suurust õppetoetust.

Magistriõppe stipendiumikonkursil on toetuse maksmise eesmärk toetada ajakirjanudse eriala magistriõpinguid ülikoolis. Sealjuures on stipendiumi suurus kokku 10 000 eurot ning see määratakse kuni kahele üliõpilasele.


Kandideerimise tähtaeg on 3. juuli 2022.


Sihtasutuse Jaan Tõnissoni Postimehe Fond asutaja on Baltimaade suurim meediakontsern Postimees Grupp AS, et toetada ajakirjanduse eriala tudengite õppeteed nii bakalaureuse- kui ka magistriõppes.