Postimehe Fondi Jaan Tõnissoni nimelise raamatugrandi taotlusi saab esitada ETIS-es alates 25. jaanuarist, tähtaeg on 1. märts.

Raamatugrandi eeskirja leiad siit.

Postimehe Fondi raamatugrandi eesmärk on toetada humanitaar- või ühiskonnateaduste valdkonnas tehtud teadusuuringu tulemuste vormistamist eestikeelse monograafiana. Monograafia peaks kõnetama laiemat lugejaskonda ning olema tähenduslik ja oluline Eesti ühiskonna enesetunnetuse arengule 21. sajandi globaliseerunud maailmas.

Raamatugrandi suurus on 33 000 eurot, ühes voorus antakse välja kuni viis granti. Sõltuvalt taotluste tasemest, on teadusnõukogul õigus teha ettepanekuid grandisumma muutmiseks.

Grant peaks grandihoidja vabastama teistest töökohustustest ja lubama tal keskenduda raamatu kirjutamisele. Kui raamatul on mitu autorit, siis on üks neist grandihoidja, kuid grandi raha võib jagada autorite vahel. Grandi taotlemise eelduseks on, et raamatu aluseks olevad uuringud on juba tehtud ning jäänud on üksnes tulemuste vormistamine monograafiana.

Taotlusi hindab 10-liikmeline teadusnõukogu, mille koosseisus on Krista Aru, Raul Eamets, Martin Ehala (esimees), Tiit Hennoste, Priit Hõbemägi, Toomas Kiho, Marju Kõivupuu, Mihhail Lotman, Tarmo Soomere ja Toomas Tiivel. Tulemused avalikustatakse aprillikuu alguses Postimehe fondi kodulehel.

Postimehe Fond andis esimesed raamatugrandid välja 2021. aastal ning praeguseks on neid juba 11.

Raamatugrandi toel on praeguseks ilmunud Tõnno Jonuksi «Eesti muinasusundid» ning Kaire Põderi, Triin Lauri ja Andre Veski «Kas Eesti Pisa on viltu?», ilmumas on Üllar Petersoni «Eesti ja selle naabrid Al-Idrisi «Rogeri raamatus»» ning Tuul Sepa «Loovad loomad muutuvas maailmas».

Jaan Tõnissoni Postimehe Fond on sihtasutus eesti rahvusteaduste ning ajakirjanikuhariduse ja -harituse toetamiseks Eestis. Fond annab välja grante, toetab ajakirjandusüliõpilasi ning 2019. aastal käivitas fond Postimehe ajakirjanduskooli. Jaan Tõnissoni Postimehe Fond on asutatud aastal 2016.