Magistriõppe stipendiumi maksmise eesmärk on toetada meediavaldkonna erialade magistriõpinguid nii Eesti kui ka välismaa ülikoolis.

Stipendiumi suurus kokku on 10 000 eurot.

Jaan Tõnissoni Postimehe Fondi 2024. aasta stipendiumikonkurss on alanud!

Konkursil kandideerimiseks tutvu magistriõppe stipendiumi statuudi ja kandideerimisavaldusega, kus leiad kõik nõuded, et sinu kandidatuur oleks edukas.

Kandideerimisdokumendid palun esita SIIN hiljemalt 24. juulil.

24/25 õppeaasta stipendiaadid avaldatakse Postimehe Fondi kodulehel 23. augustil.


Magistriõppe stipendiumi statuut

Periood: 2024–2025
  1. Stipendiumi eesmärk on toetada meediavaldkonna erialade magistriõpinguid nii Eesti kui ka välismaa ülikoolides. 
  2. Stipendium määratakse üks kord kalendriaastas kuni kahele üliõpilasele Eesti või välismaa ülikoolis omandatava magistriõppega seotud kulutuste katteks. Stipendiumi suurus kokku on 10 000 eurot.  
  3. Stipendium määratakse kas ühele üliõpilasele summas 10 000 eurot või kuni kahele üliõpilasele summas 5000 eurot. Juhul kui stipendiumi rahafond jääb täies ulatuses välja maksmata, on hindamiskomisjonil õigus kasutada rahafondi bakalaureuseõppe stipendiumi rahafondi suurendamiseks.
  4. Stipendiumikonkurss kuulutatakse välja avaliku konkursina, mille kohta avaldatakse teade üleriigilise levikuga päevalehes, sihtasutuse veebilehel ja muudes infokanalites vähemalt üks kuu enne magistriõppe stipendiumi taotluste laekumise tähtaega. 2024. aastal kuulutatakse magistriõppe stipendiumi konkurss välja 15. mail.
  5. Stipendiumile kandideerimiseks tuleb esitada kandideerimisavaldus, CV, valitud magistriõppeprogrammi ja uurimissuuna kirjeldus ning arvamusartikkel teemal «Ajakirjaniku roll sotsiaalmeedia ja AI ajastul». Maht 4300 tm koos tühikutega. Hindamiskomisjoni poolt valitud parimad tööd avaldatakse sihtasutuse veebilehel ja muudes meediakanalites. Välismaa ülikoolis õppima asuv taotleja esitab lisaks õpingute eelarve. Taotlusele tuleb lisada vastuvõtva ülikooli või teadusasutuse kinnitus õppima asumise kohta.
  6. Stipendiumile kandideerijate hulgast valitakse esitatud dokumentide põhjal välja kandidaadid, kellega sihtasutuse nõukogu määratud stipendiumikomisjon viib läbi vestlusvooru.
  7. Stipendiumikomisjon, kuhu kuuluvad erinevate meediakanalite esindajad, teeb stipendiumi määramise ettepaneku sihtasutuse nõukogule, kes stipendiumi saajad kinnitab.
  8. Stipendiumikonkursi tulemused kuulutab sihtasutus avalikult välja erinevates infokanalites.
  9. Stipendiaadi ja sihtasutuse vahel sõlmitakse stipendiumi kasutamise leping, milles sätestatakse stipendiumi sihipärase kasutamise tingimused. 

Kandideerimisavaldus

Soovime edu konkursil!

Lisainfot stipendiumite kohta jagab Postimees Grupi talendijuht Kelly Imme (kelly.imme@postimeesgrupp.ee).