Bakalaureuseõppe stipendiumi maksmise eesmärgiks on toetada Eesti ülikoolis ajakirjanduse eriala bakalaureuseõppe üliõpilaste erialase hariduse omandamist, makstes neile igakuist rahalist toetust ning pakkudes praktikaprogrammi meie meediaettevõttes.

Stipendiumi suurus on 4 000 eurot.

Bakalaureuseõppe stipendiumi statuut

Periood: 2023–2024

  1. Stipendiumi maksmise eesmärk on toetada Eesti ülikoolides ajakirjanduse eriala bakalaureuseõppe üliõpilaste erialase hariduse omandamist, makstes neile igakuist rahalist toetust ning pakkudes praktikavõimalust erinevates meediakanalites.

  2. Stipendium määratakse üks kord kalendriaastas kuni viiele üliõpilasele alates teisest nominaalõppeaastast.

  3. Stipendiumi suurus on 4000 eurot, mis makstakse stipendiaadile välja võrdsete osamaksetena perioodil septembrist 2022 maini 2023.

  4. Stipendiumikonkurss kuulutatakse välja avaliku konkursina, mille kohta avaldatakse teade üleriigilise levikuga päevalehes, sihtasutuse veebilehel ja muudes infokanalites vähemalt üks kuu enne stipendiumitaotluste laekumise tähtaega. 2023. aastal kuulutatakse stipendiumikonkurss välja 15. mail.

  5. Stipendiumile kandideerimiseks tuleb esitada kandideerimisavaldus, CV ja essee teemal «Ajakirjaniku vastutus ja vabadus».

  6. Stipendiumile kandideerijate hulgast valitakse esitatud dokumentide põhjal välja kuni kümme kandidaati, kellega sihtasutuse nõukogu määratud stipendiumikomisjon viib läbi vestlusvooru.

  7. Stipendiumikomisjon, kuhu kuuluvad erinevate meediakanalite esindajad, teeb stipendiumi määramise ettepanekud sihtasutuse nõukogule, kes stipendiumi saajad kinnitab.

  8. Stipendiumikonkursi tulemused kuulutab sihtasutus avalikult välja erinevates infokanalites.

  9. Stipendiaadi ja sihtasutuse vahel sõlmitakse stipendiumi kasutamise leping, milles

  10. sätestatakse stipendiumi sihipärase kasutamise tingimused.

Kandideerimisavaldus

Soovime edu konkursil!

Lisainfot stipendiumite kohta jagab Postimees Grupi talendijuht Kelly Imme (kelly.imme@postimeesgrupp.ee).