Bakalaureuseõppe stipendiumi maksmise eesmärgiks on toetada Eesti ülikoolis meediavaldkonna erialade üliõpilaste erialase hariduse omandamist, makstes neile igakuist rahalist toetust ning pakkudes praktikaprogrammi meie meediaettevõttes.

Stipendiumi suurus on 4 000 eurot.

Jaan Tõnissoni Postimehe Fondi 2024. aasta stipendiumikonkurss on alanud!

Konkursil kandideerimiseks tutvu bakalaureuseõppe stipendiumi statuudi ja kandideerimisavaldusega, kus leiad kõik nõuded, et sinu kandidatuur oleks edukas.


Kandideerimisdokumendid palun esita SIIN hiljemalt 24. juulil.

24/25 õppeaasta stipendiaadid avaldatakse Postimehe Fondi kodulehel 23. augustil.


Bakalaureuseõppe stipendiumi statuut

Periood: 2023–2024

  1. Stipendiumi eesmärk on toetada meediavaldkonna erialade bakalaureuseõpet Eesti ülikoolides.
  2. Stipendium määratakse üks kord kalendriaastas kuni viiele üliõpilasele alates teisest nominaalõppeaastast.

  3. Stipendiumi suurus on 4000 eurot, mis makstakse stipendiaadile välja võrdsete osamaksetena perioodil septembrist 2024 maini 2025. Juhul kui stipendiumi rahafond jääb täies ulatuses välja maksmata, on hindamiskomisjonil õigus kasutada rahafondi magistriõppe stipendiumi rahafondi suurendamiseks.

  4. Stipendiumikonkurss kuulutatakse välja avaliku konkursina, mille kohta avaldatakse teade üleriigilise levikuga päevalehes, sihtasutuse veebilehel ja muudes infokanalites vähemalt üks kuu enne stipendiumitaotluste laekumise tähtaega. 2024. aastal kuulutatakse stipendiumikonkurss välja 15. mail.

  5. Stipendiumile kandideerimiseks tuleb esitada kandideerimisavaldus, CV ja arvamusartikkel teemal «Ajakirjaniku roll sotsiaalmeedia ja AI ajastul». Maht 4300 tm koos tühikutega. Hindamiskomisjoni poolt valitud parimad tööd avaldatakse sihtasutuse veebilehel ja muudes meediakanalites.

  6. Stipendiumile kandideerijate hulgast valitakse esitatud dokumentide põhjal välja kandidaadid, kellega sihtasutuse nõukogu määratud stipendiumikomisjon viib läbi vestlusvooru.

  7. Stipendiumikomisjon, kuhu kuuluvad erinevate meediakanalite esindajad, teeb stipendiumi määramise ettepanekud sihtasutuse nõukogule, kes stipendiumi saajad kinnitab.

  8. Stipendiumikonkursi tulemused kuulutab sihtasutus avalikult välja erinevates infokanalites.

  9. Stipendiaadi ja sihtasutuse vahel sõlmitakse stipendiumi kasutamise leping, milles sätestatakse stipendiumi sihipärase kasutamise tingimused.

Kandideerimisavaldus

Soovime edu konkursil!

Lisainfot stipendiumite kohta jagab Postimees Grupi talendijuht Kelly Imme (kelly.imme@postimeesgrupp.ee).