Postimehe Fond avaldab projekti „Eesti metsade alternatiivne hindamine“ (MAH) esialgsed koondandmed. Projekti algatamise peamiseks ajendiks on segadus, mis valitseb ametliku metsastatistika ümber.

Postimees on  metsateemat pidanud tähtsaks ja oluliseks ning on aastate jooksul seda teemat põhjalikult käsitlenud, kuid põrganud alatihti probleemidele statistilise metsainventuuriga (SMI). SMI-d on aja jooksul palju kritiseeritud, kuid ammendavaid vastuseid kriitikale pole saadud ja selles olukorras on raske metsapoliitika üle argumenteeritult väidelda.

Alternatiivne hindamine pole kindlasti viimase instantsi absoluutne tõde ja MAH eesmärgiks pole vaielda metsahindamise erinevate metoodikate peensuste üle. Metsa pole võimalik kaaluda apteegikaaludega. Alternatiivse hindamise eesmärgiks on lihtsalt pakkuda avalikkusele teise metoodikaga tehtud ülevaadet meie metsade olemist ja iseloomust. MAH algandmed pärinevad metsaressursi arvestuse riiklikust registrist ning neid on täiendatud tänaspäevaste kaugseire vahendite abil. Hea tahtmise korral võiks MAH tulemustest abi olla ka metsapoliitiliste otsuste langetamisel.

Projekti lõpparuanne on alles koostamisel.Arvamuslugu Postimehes: LEMBIT MAAMETS ⟩ Eesti metsade raiemaht on juba aastaid ületanud metsa juurdekasvu

Arvamuslugu Postimehes: LEMBIT MAAMETS ⟩ Jätame lastele palgimetsade asemel lehtpuuvõsa

Arvamuslugu Postimehes: LEMBIT MAAMETS ⟩ Jutt metsade jätkusuutlikust majandamisest on osutunud blufiks