Fond annetas 4Dimensioon MTÜ-le 3 850 eurot. Annetus eesmärk on edendada ajakirjandustegevust.