Fond annetas Emakeele Sihtasutusele 9 576 eurot Seto sõnaraamatu koostamiseks.