Eesti metsade alternatiivne hindamine (MAH) annab meie metsadest teistsuguse pildi, kui ametlik metsastatistika. MAH tulemused näitavad metsade suurt üleraiet viimastel aastakümnetel ning Eesti metsatööstusel kasutada oleva tooraine olulist vähenemist edaspidi. MAH hindamise viis läbi metsakorralduse praktikutest ja Tartu Ülikooli loodusteadlastest koosnev meeskond, kes kasutasid selleks riikliku metsaregistri andmeid ja kaasaegseid kaugseirevahendeid.  

 

Uuringu tulemused on koondatud ühte raamatusse, mille esitlus toimub 15. septembril kl 10 Toompeal komandandi majas ja mida kantakse üle Postimehe veebis. Ettekanded teevad projektimeeskonna juht, metsaekspert Lembit Maamets, Tartu Ülikooli professorid Evelyn Uuemaa ja Asko Lõhmus ning erametsaomanik Rainer Kuuba. Üritust modereerib Akadeemia peatoimetaja Toomas Kiho.  

 

Päeva lõpetab paneeldiskussioon, kus, lisaks uuringu autoritele, osalevad Keskkonnaagentuuri metsaosakonna juhtivspetsialist Enn Pärt, Eestimaa Looduse Fondi metsaekspert Liis Kuresoo ja Riigikontrolli audiitor Sigrid Pakri.  

 

„Eesti metsade alternatiivse hindamise uuringu tulemustest selgub kurb tõsiasi, et riikliku statistilise metsainventuuri (SMI) andmetele tuginedes tehtud metsapoliitika, mis on üle hinnanud nii metsade tagavara kui juurdekasvu, kärbib oluliselt meie puidukasutuse võimalusi tulevikus," sõnasb projekti meeskonna juht Lembit Maamets. „Vanadel okaspuumetsadel, okaspuupalgil ja okaspuusaematerjalil on eestlaste puidu väärindamise kultuuris ja ettekujutuses metsast oma tähtis koht. Viimase 30 aasta metsapoliitika on aga tekitanud olukorra, kus  kvaliteetsete okaspuumetsade kasutus ei ole enam jätkusuutlik,." lisas Maamets.

 

Uuringu algatas Sihtasutus Postimehe Fond.  


Esitlust on võimalik jälgida otsepildis SIIN.

Raamat on müügil kauplustes üle Eesti ning kättesaadav digitaalselt SIIN.


 

Lisainfo:  

Tiina Lepisk, SA Postimehe fondi juhatuse liige  

tiina.lepisk@postimeesgrupp.ee  

+372 555 24 273