Postimehe raamatugrandi taotlusi saab esitada ETIS-es alates 23. jaanuarist, tähtaeg on 1. märts 2023. Raamatugrandi eeskiri on Postimehe Fondi raamatugrandi alamlehel.

Postimehe raamatugrandi eesmärk on toetada humanitaar- või ühiskonnateaduste valdkonnas tehtud teadusuuringu tulemuste vormistamist eestikeelse monograafiana. Monograafia peaks kõnetama laiemat lugejaskonda ning olema tähenduslik ja oluline Eesti ühiskonna enesetunnetuse arengule 21. sajandi globaliseerunud maailmas.

Raamatugrandi suurus on 33 000 eurot, ühes voorus antakse välja kuni viis granti, sõltuvalt taotluste tasemest, teadusnõukogul on õigus teha ettepanekuid grandisumma muutmiseks.

Loe lähemalt Postimehe veebist