Postimehe raamatugrandi taotlusi saab esitada ETIS-es alates 3. jaanuarist, tähtaeg on 1. veebruar 2022. Raamatugrandi eeskiri on Postimehe Fondi grandiprogrammi kodulehel.

Postimehe raamatugrandi eesmärk on toetada humanitaar- või ühiskonnateaduste valdkonnas tehtud teadusuuringu tulemuste vormistamist eestikeelse monograafiana. Monograafia peaks kõnetama laiemat lugejaskonda ning olema tähenduslik ja oluline Eesti ühiskonna enesetunnetuse arengule 21. sajandi globaliseerunud maailmas.

Raamatugrandi suurus on 33 000 eurot, ühes voorus antakse välja kuni kolm granti. Grant peaks grandihoidja vabastama teistest töökohustustest ja lubama tal keskenduda raamatu kirjutamisele. Kui raamatul on mitu autorit, siis on üks neist grandihoidja, kuid grandi raha võib jagada autorite vahel. Grandi taotlemise eelduseks on, et raamatu aluseks olevad uuringud on juba tehtud, jäänud on üksnes tulemuste vormistamine monograafiana.

Taotlusi hindab 10-liikmeline teadusnõukogu koosseisus Krista Aru, Raul Eamets, Martin Ehala (esimees), Tiit Hennoste, Toomas Kiho, Marju Kõivupuu, Mihhail Lotman, Mart Raudsaar, Tarmo Soomere ja Toomas Tiivel. Tulemused avalikustatakse aprillikuu alguses Postimehe fondi kodulehel.

Sihtasutus Postimehe Fond on asutatud eesti rahvusteaduste ning ajakirjanikuhariduse ja -harituse toetamiseks Eestis. See annab välja teadusgrante, toetab ajakirjandusüliõpilasi ning 2019. aastal käivitas fond Postimehe ajakirjanduskooli. Fond on asutatud aastal 2016.