Magistriõppe stipendiumi maksmise eesmärk on toetada ajakirjanduse eriala magistriõpinguid nii Eesti kui ka välismaa ülikoolis.

Stipendiumi suurus kokku on 10 000 eurot.

Magistriõppe stipendiumi statuut

Periood: 2023–2024

  1. Magistriõppe stipendiumi eesmärk on toetada ajakirjanduse eriala magistriõpinguid ülikoolis.
  2. Magistriõppe stipendium määratakse üks kord kalendriaastas kuni kahele üliõpilasele Eesti või välismaa ülikoolis omandatava ajakirjanduse eriala magistriõppega seotud kulutuste katteks. Stipendiumi suurus kokku on 10 000 eurot.
  3. Stipendium määratakse kas ühele üliõpilasele summas 10 000 eurot või kuni kahele üliõpilasele summas 5000 eurot.
  4. Magistriõppe stipendiumi konkurss kuulutatakse välja avaliku konkursina, mille kohta avaldatakse teade üleriigilise levikuga päevalehes, sihtasutuse veebilehel ja muudes infokanalites vähemalt üks kuu enne magistriõppe stipendiumi taotluste laekumise tähtaega. 2023. aastal kuulutatakse magistriõppe stipendiumi konkurss välja 15. mail.
  5. Magistriõppe stipendiumile kandideerimiseks tuleb esitada kandideerimisavaldus, CV, valitud magistriõppeprogrammi ja uurimissuuna kirjeldus ning essee teemal «Ajakirjaniku vastutus ja vabadus». Välismaa ülikoolis õppima asuv taotleja esitab lisaks õpingute eelarve. Taotlusele tuleb lisada vastuvõtva ülikooli või teadusasutuse kinnitus õppima asumise kohta.
  6. Sihtasutuse nõukogu määratud stipendiumikomisjon valib magistriõppe stipendiumi taotlejate hulgast kandidaadid, kellega viiakse läbi vestlusvoor.
  7. Stipendiumikomisjon, kuhu kuuluvad erinevate meediakanalite esindajad, teeb magistriõppe stipendiumi määramise ettepaneku sihtasutuse nõukogule, kes magistriõppe stipendiumi saaja kinnitab.
  8. Sihtasutus kuulutab magistriõppe stipendiumi saaja avalikult välja erinevates infokanalites.
  9. Magistriõppe stipendiumi saaja ja sihtasutuse vahel sõlmitakse magistriõppe stipendiumi kasutamise leping, milles sätestatakse stipendiumi sihipärase kasutamise tingimused.

Kandideerimisavaldus

Soovime edu konkursil!

Lisainfot stipendiumite kohta jagab Postimees Grupi talendijuht Kelly Imme (kelly.imme@postimeesgrupp.ee).